ದಿನಾಂಕ 01.04.2024 ಮತ್ತು 02.04.2024 ರಂದು ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸಹೋದಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾದ ಕು| ಅಮೃತಾ ಇವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತು,ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 5 ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಗುಂಪು ಕಲಿಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಂದಿನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಶಿಬಿರದ ಎರಡನೇಯ ದಿನದಂದು 6ನೇ ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮುಖಾಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 4 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಓರ್ವ ನಾಯಕನನ್ನು ಆರಿಸಿ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬಹುಮಾನವನನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.ತದನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೃತ್ಯ, ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿಸಲಾಯಿತು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Contact Us

Bethany Social  Service Trust ®
Sahodaya Bethany Seva Kendra
Bendur
Mangalore-575002

Phone: 0824-2214156

E-Mail:[email protected]

Copyright ©2020 www.bsstmangalore.org.

Powered by