ದಿನಾಂಕ 20.02.2024 ರಂದು ಸಹೋದಯ ಬೆಥನಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂದೂರು ಹಾಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ರೋಶನಿ ನಿಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಎಮ್.ಎಸ್.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಮೆ ಸ್ನೇಹ , ಪ್ರಗತಿ, ಮರಿಯಗೊರಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕುದ್ಕೋಳಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀನಾ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೋ ಇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ಸಹೋದಯ ಬೆಥನಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಭ| ಲೀನಾ ಡಿ ಕೋಸ್ಟ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ನಂತರ ಭ| ಲೀನಾ ಪಿರೇರ (ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ರೋಶನಿ ನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ) ಇವರು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು 4 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಕರಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ನಕರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಸಂತೋಷ, ದುಃಖ, ಬೇಸರ , ಕೋಪ, ಒಂಟಿತನ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Contact Us

Bethany Social  Service Trust ®
Sahodaya Bethany Seva Kendra
Bendur
Mangalore-575002

Phone: 0824-2214156

E-Mail:[email protected]

Copyright ©2020 www.bsstmangalore.org.

Powered by